panorama kościoła i kapliczki nocą
panorama kościoła zimą
panorama kościoła i dzwonnicy zimą
widok ołtarza głównego
widok na chór

Działania proekologiczne

Na tym polega kwestia ekologiczna ze wszystkimi jej aspektami — od ochrony naturalnych habitatów różnych gatunków zwierząt i form życia, po ekologię człowieka w ścisłym sensie; drogę do jej rozwiązania, szanującego to wielkie dobro, jakim jest życie, każde życie, wskazują zasady etyczne, jasno i stanowczo sformułowane na stronach Biblii. W istocie, „panowanie, przekazane przez Stwórcę człowiekowi, nie oznacza władzy absolutnej, nie może też być mowy o wolności używania lub dowolnego dysponowania rzeczami" (Sollicitudo rei socialis).

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 1995, II, 42 [7, 682]

Działania proekologiczne - rośliny i zwierzęta w naszej parafii.

Szacunek do wszelkich form życia każe nam postępować w sposób racjonalny. Na człowieku spoczywa także odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego. Człowiek został panem "wszelkiego stworzenia" ale w zamian za to musi dbać o boskie dzieło, które Pan mu przekazał.
W naszej parafii podejmujemy wszelkie starania, aby sprostać temu zadaniu jakie postawił przed nami Pan Bóg. W szczególności będziemy uczyć odpowiedzialności wobec przyrody i nas samych nasze dzieci i młodzież. 

Na terenie parafialnym, w każdym praktycznie miejscu posadzone są drzewa, krzewy i kwiaty, wytyczone są ścieżki i chodniki  tworząc swoistą zieloną enklawę wśród przemysłowego charakteru naszej dzielnicy. Został także zaprojektowany "Ptasi ogród" z roślinnością i oczkiem wodnym przyciągającym ptactwo. Projekt  jest obecnie w fazie realizacji. "Ptasi ogród" ma również charakter edukacji proekologicznej  dla dzieci i młodzieży - mieszkańców naszej dzielnicy.  Dzięki niemu będzie można zapoznać się z typową roślinnością  i gatunkami ptaków jakie mieszkają lub przelatują nad naszym osiedlem. Dzieci nauczą się dbać czynnie o naszą przyrodę po przez dokarmianie ptaków zimą,  pielęgnację roślin, budowanie karmników i budek lęgowych, punktów obserwacyjnych (kryjówek). Dla nich będziemy organizować konkursy fotograficzne i wiedzy o przyrodzie.

 

Na zdjęciu budowanie chodników na obszarze „Ptasiego ogrodu” .

 

Prace przy budowie ogrodu.

 

Współpraca z innymi parafiami.
Współpracujemy także z innymi parafiami wymieniając swoje doświadczenia, a także pomagając im w ochronie przyrody. Takim przykładem może być przesadzenie z parafii pw bł. Edmunda Bojanowskiego (Warszawa - Ursynów Wolica) do naszego ogrodu kilkunastu drzewek i krzewów ratując je przed ewentualnymi uszkodzeniami które mogłyby powstać w trakcie budowy tamtejszej świątyni. Poniżej zdjęcia z prac ogrodniczych - sadzenia uratowanych krzewów.

 

Ks. Proboszcz ogląda zasadzone krzewy.
 
 Krzewy przesadzone z innej parafii.

Przyjazne strony 

zajrzyj koniecznie!

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

03-788 Warszawa

Ul. Księcia Ziemowita 39

NIP: 524-22-10-933

REGON: 013101248

Nr konta Bank Zachodni WBK: 56 1090 1043 0000 0001 0124 6212

e-mail: kancelaria@parafiazmartwychwstaniapanskiego.pl

@ Copyright Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 2012. All rights reserved. Administrator strony: stronapzp@gmail.com