panorama kościoła i kapliczki nocą
panorama kościoła zimą
panorama kościoła i dzwonnicy zimą
widok ołtarza głównego
widok na chór

Baner

Przedszkole integracyjne "Iskierka"

.

Trwają zapisy na kolejny rok nauki.

Zapraszamy

.

Integracyjna Szkoła Podstawowa

.

 

Nauka trwa!

Zachęcamy do zapisów na następne lata

.

Stowarzyszenie Dzieci Targówka

.

Prosimy o wskazywanie właśnie SDT jako odbiorcę 1% z Państwa PIT-ów

.

Godziny odprawiania Mszy świętych:

W NIEDZIELE: o godzinie 9.00, 11.00 (z udziałem dzieci),       12.15 (z wyjątkiem okresu wakacyjnego)  i 16.30.  

W dni powszednie koncelebrowana o godz. 18.00 a w piątki dodatkowo o godz.7.30. W Adwencie o godz. 7.00 (RORATY).

Spowiedź św.: niedziele - przed i podczas Mszy św., dni powszednie - przed Mszą św.,

Cele i zasady

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „Dzieci Targówka”

Celem Stowarzyszenia jest nie zarobkowa działalność społeczna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna oraz polegająca na krzewieniu tradycji i ochronie dóbr kultury wśród społeczności lokalnych skupiających rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zaniedbane oraz dotknięte bezrobociem, w szczególności wśród dzieci z takich rodzin.

Szczególnym celem działania Stowarzyszenia, w ramach celu podstawowego określonego w ust. poprzedzającym, jest działalność na rzecz społeczności tzw. Targówka Przemysłowego w Warszawie.

Stowarzyszenie realizuje swój cel przez:

organizowanie zajęć wychowawczych i edukacyjnych, wyjazdów wypoczynkowych oraz innych form rozwoju oraz aktywnego spędzania czasu dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz dzieci z takich rodzin,

organizowanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz dzieci z takich rodzin,

prowadzenie akcji dobroczynnych na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz dzieci z takich rodzin,

organizowanie imprez publicznych oraz inne działania mające na celu promocję i rozwój terenów zamieszkiwanych przez społeczności skupiające rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

wydawanie oraz rozpowszechnianie materiałów mających na celu przybliżenie i rozpowszechnienie celów Stowarzyszenia oraz z tymi celami związanych,

wspieranie renowacji obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenach zaniedbanych, mało rozwiniętych
i zamieszkiwanych przez rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz adaptacji takich obiektów dla realizacji celów Stowarzyszenia,

tworzenie miejsc i obiektów służących realizacji celów Stowarzyszenia (placówek działalności dobroczynnej, wychowawczej, edukacyjnej, muzeów, itp.),

współpracę z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

wydawanie materiałów związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,

finansowanie działań jednostek kościelnych oraz organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań mających służyć realizacji celów Stowarzyszenia, w ramach celów statutowych tych jednostek lub organizacji.

.

Rzezba Chrystusa PNG

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

03-788 Warszawa

Ul. Księcia Ziemowita 39

NIP: 524-22-10-933

REGON: 013101248

Nr konta Bank SANTANDER: 56 1090 1043 0000 0001 0124 6212

e-mail: kancelaria@parafiazmartwychwstaniapanskiego.pl

@ Copyright Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 2012. All rights reserved. Administrator strony: stronapzp@gmail.com