panorama kościoła i kapliczki nocą
panorama kościoła zimą
panorama kościoła i dzwonnicy zimą
widok ołtarza głównego
widok na chór

Baner

Ogrzewanie kościoła

W naszym kościele stosujemy technologie ekologiczne i energooszczędne.

Ochrona życia to także stosowanie takich form pozyskania energii, które nie zanieczyszczają środowiska naturalnego i stosowanie technologii energooszczędnych.

Ogrzewanie ciepłem z ziemi

Przeprowadzając remont kościoła została podjęta decyzja o zastosowaniu do ogrzewania świątyni i budynków parafialnych tzw. pompy ciepła zasilającej układ ogrzewania podłogowego. Jest to jeden z najbardziej ekonomicznych i sposobów  dostarczania ciepła do ogrzania pomieszczeń, wykorzystujące naturalne ciepło gruntu. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła aktywnie przyczyniamy się do ochrony klimatu i oszczędzamy kopalne źródła energii oraz lasy.  Ciepło z natury to  połączenie oszczędności kosztów ogrzewania i przyjaznego dla środowiska wytwarzanie ciepła. Dzieje się tak ponieważ energię, którą
wykorzystuje pompa ciepła, środowisko naturalne udostępnia nam bez żadnych ograniczeń. W dodatku za darmo. Pełnowartościowy system grzewczy potrzebuje jedynie pokrycia kosztu prądu do zasilania sprężarki pompy ciepła i pomp obiegowych pracujących w instalacji.

 

Na całej powierzchni pod posadzką kościoła jest rozmieszczone jest ogrzewanie podłogowe.
 Są to  rurki z płynem pompowanym przez pompę ciepła. Pod rurkami folia i gruba warstwa styropianu.

Elektryczność z energii słonecznej

Pozyskanie energii elektrycznej z n energii promieniowania słonecznego jest kolejnym przedsięwzięciem
w naszej parafii. Wysoka jakość systemu fotowoltaicznego pozwala zachować wysoką sprawność pracy przez cały wieloletni okres eksploatacji. System fotowoltaiczny zmniejsza zależność od dostaw energii
z sieci energetycznej i obniża koszty zużycia energii elektrycznej z sieci.   Energia elektryczna z ogniw będzie dostarczana praktycznie przez cały rok, w sposób absolutnie czysty, cichy i efektywny. Możemy jej używać do zasilania oświetlenia, systemów bezpieczeństwa lub wprost sprzedawać dostawcą energii sieciowej by zrównoważyć koszty zasilania pomp ciepła w okresach zimowych bez dostępu światła słonecznego.

Panele z ogniwami fotowoltaicznymi
zostały umieszczone na dachu budynku gospodarczego nieopodal domu parafialnego,  skąd energia elektryczna popłynie do zasilania obiektów parafialnych.

 

Działania proekologiczne

Na tym polega kwestia ekologiczna ze wszystkimi jej aspektami — od ochrony naturalnych habitatów różnych gatunków zwierząt i form życia, po ekologię człowieka w ścisłym sensie; drogę do jej rozwiązania, szanującego to wielkie dobro, jakim jest życie, każde życie, wskazują zasady etyczne, jasno i stanowczo sformułowane na stronach Biblii. W istocie, „panowanie, przekazane przez Stwórcę człowiekowi, nie oznacza władzy absolutnej, nie może też być mowy o wolności używania lub dowolnego dysponowania rzeczami" (Sollicitudo rei socialis).

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 1995, II, 42 [7, 682]

Działania proekologiczne - rośliny i zwierzęta w naszej parafii.

Szacunek do wszelkich form życia każe nam postępować w sposób racjonalny. Na człowieku spoczywa także odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego. Człowiek został panem "wszelkiego stworzenia" ale w zamian za to musi dbać o boskie dzieło, które Pan mu przekazał.
W naszej parafii podejmujemy wszelkie starania, aby sprostać temu zadaniu jakie postawił przed nami Pan Bóg. W szczególności będziemy uczyć odpowiedzialności wobec przyrody i nas samych nasze dzieci i młodzież. 

Na terenie parafialnym, w każdym praktycznie miejscu posadzone są drzewa, krzewy i kwiaty, wytyczone są ścieżki i chodniki  tworząc swoistą zieloną enklawę wśród przemysłowego charakteru naszej dzielnicy. Został także zaprojektowany "Ptasi ogród" z roślinnością i oczkiem wodnym przyciągającym ptactwo. Projekt  jest obecnie w fazie realizacji. "Ptasi ogród" ma również charakter edukacji proekologicznej  dla dzieci i młodzieży - mieszkańców naszej dzielnicy.  Dzięki niemu będzie można zapoznać się z typową roślinnością  i gatunkami ptaków jakie mieszkają lub przelatują nad naszym osiedlem. Dzieci nauczą się dbać czynnie o naszą przyrodę po przez dokarmianie ptaków zimą,  pielęgnację roślin, budowanie karmników i budek lęgowych, punktów obserwacyjnych (kryjówek). Dla nich będziemy organizować konkursy fotograficzne i wiedzy o przyrodzie.

 ptasi ogrod2

Na zdjęciu budowanie chodników na obszarze „Ptasiego ogrodu” .

 prace przy budowie ogrodu

Prace przy budowie ogrodu.

 

Współpraca z innymi parafiami.
Współpracujemy także z innymi parafiami wymieniając swoje doświadczenia, a także pomagając im w ochronie przyrody. Takim przykładem może być przesadzenie z parafii pw bł. Edmunda Bojanowskiego (Warszawa - Ursynów Wolica) do naszego ogrodu kilkunastu drzewek i krzewów ratując je przed ewentualnymi uszkodzeniami które mogłyby powstać w trakcie budowy tamtejszej świątyni. Poniżej zdjęcia z prac ogrodniczych - sadzenia uratowanych krzewów.

dosadzone krzewy proboszcz 

Ks. Proboszcz ogląda zasadzone krzewy.
 
 Krzewy przesadzone z innej parafii.

.

Rzezba Chrystusa PNG

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

03-788 Warszawa

Ul. Księcia Ziemowita 39

NIP: 524-22-10-933

REGON: 013101248

Nr konta Bank SANTANDER: 56 1090 1043 0000 0001 0124 6212

e-mail: kancelaria@parafiazmartwychwstaniapanskiego.pl

@ Copyright Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 2012. All rights reserved. Administrator strony: stronapzp@gmail.com