panorama kościoła i kapliczki nocą
panorama kościoła zimą
panorama kościoła i dzwonnicy zimą
widok ołtarza głównego
widok na chór

Baner

Renowacja i remont

Renowacja budynku kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, dzwonnicy oraz budynku plebanii

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz jego promocja poprzez renowację budynku kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, dzwonnicy oraz budynku plebanii przy ulicy Księcia Ziemowita 39, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół

Opis projektu
W ramach projektu odnowiony zostanie pochodzący z 1919 r. drewniany, otynkowany kościół wraz z drewnianą dzwonnicą. Oprócz tego zmodernizowany zostanie budynek plebanii. Przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy etapy.

Pierwszy etap dotyczył remontu plebanii. W ramach przeprowadzonych prac odnowiona została elewacja, naprawiono dach oraz strop budynku. Przeprowadzona została również renowacja schodów zewnętrznych oraz wymiana okien. Ponadto zamontowano instalacje: c.o., elektryczną i gazową, a stary piec w kotłowni zastąpiono kotłem ekologicznym. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach trwającego obecnie drugiego etapu  inwestycji przeprowadzony zostanie generalny remont kościoła. Głównymi elementami tego etapu będzie renowacja i konserwacja wnętrza m.in. ołtarzy, organów, a także obrazów i figur. Zostanie  wykonana nowa aranżacja wnętrza wg projektu Joanny Szymańskiej zatwierdzonego przez Stołecznego Konserwatora Zabytków. W ramach prac zostanie również  zainstalowana iluminacja świetlna świątyni podkreślająca jej walory architektoniczne. Na dachu na dachu budynku gospodarczego zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne.

 Ponadto istniejący system ogrzewania budynku wymieniony zostanie na ekologiczny. Zlikwidowane zostaną także bariery dla osób niepełnosprawnych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła.

Ostatnim trzecim etapem realizacji projektu będzie nowa aranżacja terenów wokół kościoła i plebanii. Posadzone zostaną nowe rośliny, powstanie staw oraz tzw. „ptasi ogród”. Teren zostanie oświetlony i ogrodzony. Powstanie tu także parking, a wokół budynku plebanii zostaną wyremontowane chodniki. Ponadto wybudowane będzie tu centrum recyklingu oraz kompostownia. Na tym etapie procesu inwestycyjnego przewidziany został również remont dzwonnicy.


Projekt został wyłoniony w konkursie przeprowadzonym przez Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

Tytuł projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz jego promocja poprzez renowację budynku kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego, dzwonnicy oraz budynku plebanii przy ulicy Księcia Ziemowita 39, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół


Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Warszawie

Wartość dofinansowania: 85%  

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:
www.mazowia.eu.

Pobierz prezentację prac remontowych i renowacyjnych wraz ze zdjęciami
odrestaurowanych budynków

 


 

 

Wsparcie dla renowacji

Wsparcie dla renowacji zabytkowej świątyni i działań proekologicznych

Osoby lub organizacje chcące wesprzeć działania renowacyjne zabytkowego budynku kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego, dzwonnicy  i tym samym uczestniczyć w ochronie  dziedzictwa kulturowego proszone są o zgłoszenie się do ks. proboszcza Tomasza Gilla w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej lub przesłać informacje pisemną na adres:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego

ul. Księcia Ziemowita 39,

03-788 Warszawa

.

Rzezba Chrystusa PNG

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

03-788 Warszawa

Ul. Księcia Ziemowita 39

NIP: 524-22-10-933

REGON: 013101248

Nr konta Bank SANTANDER: 56 1090 1043 0000 0001 0124 6212

e-mail: kancelaria@parafiazmartwychwstaniapanskiego.pl

@ Copyright Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 2012. All rights reserved. Administrator strony: stronapzp@gmail.com