panorama kościoła i kapliczki nocą
panorama kościoła zimą
panorama kościoła i dzwonnicy zimą
widok ołtarza głównego
widok na chór

Baner

Kapłaństwo

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej.” KKK 1536

W myśl postanowień Chrystusa apostołowie głosili Jego Ewangelię, gromadząc wokół siebie coraz liczniejsze grono wyznawców i pełniąc rolę pasterzy we wspólnocie wierzących.

Misja, którą Pan powierzył pasterzom swego ludu, jest prawdziwą służbą. Kapłaństwo jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła. Posługa wyraża się przede wszystkim poprzez głoszenie Ewangelii i budowanie Kościoła w imieniu i zastępstwie Chrystusa, który jest jego Głową, sakramentalne uobecnianie Pana oraz troskę o lud Boży.

Święcenia udzielane są przez nałożenie rąk biskupa na głowę wyświęcanego i modlitwę konsekracyjną, będącą prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i Jego darów. Od początku istnienia Kościoła są trzy stopnie święceń. Pełnię sakramentu kapłaństwa dają święcenia biskupie

Biskupi są następcami Apostołów, którzy w sposób szczególny i widoczny podejmują rolę samego Chrystusa Nauczyciela, Pasterza i Kapłana.

Współpracownikami biskupów są prezbiterzy, czyli kapłani. Są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, sprawować kult Boży, kierować wspólnotą parafialną bądź pełnić określoną funkcję kościelną. Prezbiterzy są zjednoczeni z biskupami w godności kapłańskiej, ale mogą wykonywać swoją misję tylko w zależności od biskupa i w komunii z nim.

Biskupom i kapłanom pomagają diakoni, którzy są wyświęcani dla zadań posługi w Kościele. Pełnią ważne funkcje w posłudze słowa, w kulcie Bożym, w zadaniach duszpasterskich i charytatywnych.

Poza wymienionymi posługami kapłańskimi Kościół każdej diecezji prowadzi także:
- przedszkola, szkoły, uniwersytety – tam również pracują księża,
- misje – wszystkie diecezje polskie wysyłają duchownych na misje, by Ewangelia docierała „aż po krańce ziemi”,
- seminaria duchowne – miejsce formacyjno – edukacyjne przygotowujące nowych kapłanów,
- „Caritas” – diecezjalny ośrodek pomocy biednym, również szpitale, przychodnie, poradnie,
- działalność informacyjną za pośrednictwem mediów (w naszej diecezji tą funkcję spełnia m.in. radio „Józef” oraz tygodnik „Gość   Niedzielny”),
- administrację – którą zajmuje się Kuria.

Osoba myśląca o kapłaństwie może spodziewać się pracy w bardzo rozległych obszarach działalności. Pierwszym jest zawsze posługa sakramentalna, ale do zadań kapłańskich należy także budowa kościołów, organizowanie pielgrzymek, odwiedzanie chorych, troska o muzykę kościelną, organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz wiele innych działań.

Z pewnością długo jeszcze nie będzie tylu księży, żeby duchowni mogli się trochę ponudzić.

.

Rzezba Chrystusa PNG

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

03-788 Warszawa

Ul. Księcia Ziemowita 39

NIP: 524-22-10-933

REGON: 013101248

Nr konta Bank SANTANDER: 56 1090 1043 0000 0001 0124 6212

e-mail: kancelaria@parafiazmartwychwstaniapanskiego.pl

@ Copyright Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 2012. All rights reserved. Administrator strony: stronapzp@gmail.com