panorama kościoła i kapliczki nocą
panorama kościoła zimą
panorama kościoła i dzwonnicy zimą
widok ołtarza głównego
widok na chór

Baner

Ptasi ogród

„Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym bym mógł je porównać? 

Podobne jest do ziarna gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał w ogrodzie swoim i wzrosło,  i stało się drzewem wielkim, a ptaki niebieskie odpoczywały w gałęziach jego.”

Ewangelia wg św. Łukasza 13, 18-20

Św. Franciszek

patron ekologii

Kościół  dostrzega pilną potrzebę kształtowania odpowiedzialnej postawy ekologicznej, co wymaga autentycznego powrotu do Boga poprzez prawdziwe nawrócenie w sposobie myślenia i działania. Na tę drogę Kościół daje nam opiekuna i przewodnika - św. Franciszka z Asyżu, którego na specjalną prośbę skierowaną do Stolicy Apostolskiej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Planing environmental and ecologycal Institute for quality life papież Jan Paweł II w dniu 29 listopada 1979 roku Listem Apostolskim Inter Sanctos ogłosił Patronem Ekologów.

Św. Franciszek z Asyżu jest niewątpliwie wyjątkową postacią wśród świętych w Kościele katolickim. Jest on przedmiotem czci, wielkiego szacunku i naśladowania ze strony ludzi różnych wyznań oraz przekonań religijnych i społecznych: katolików i protestantów, ateistów i mistyków, naukowców i hippisów, ludzi różnego pochodzenia i stanu. Jest natchnieniem dla poetów, pisarzy i artystów. Pomimo tego, że okres jego życia przypada na średniowiecze, to jednak w dalszym ciągu, nieprzerwanie, duchowość Świętego fascynuje kolejne pokolenia, które ciągle na nowo starają się zgłębić to, co po sobie pozostawił.
Papież Jan Paweł II w liście z okazji osiemsetlecia urodzin św. Franciszka pisze: Zainteresowanie tą postacią nie tylko nie osłabło z biegiem czasu, ale głębiej zapadło w umysły i jeszcze bardziej się rozprzestrzeniło. Ludzie dlatego tak podziwiają i miłują tego Świętego, że widzą w nim spełnienie - i to w sposób najdoskonalszy - tego, czego najbardziej pragną i czego we własnym życiu nie osiągają: radości, wolności, pokoju, zgody i pojednania między ludźmi, a także wśród rzeczy tego świata.

Zakładamy „Ptasi ogród”

Zakładamy „Ptasi ogród”

W tym miejscu, na tyłach kościoła i dzwonnicy znajduje się teren przeznaczony na ptasi ogród (rok 2010)

 

W „Ptasim ogrodzie” oprócz drzew i krzewów szczególnie ulubione przez ptaki będą wytyczone ścieżki dla miłośników przyrody. Na zdjęciu budowa chodnika.

 

Po lewej stronie ogrodu w miejscu widocznego wykopu będzie utworzone oczko wodne z kaskadą.
Mały staw z  cieknącą woda po stopniach kaskady, brodziki  z kąpiącą wodą   będzie zdaniem znawców doskonałym wabikiem dla licznych gatunków ptasiego towarzystwa. Generalnie im suchsza okolica, a takimi są miasta, tym skuteczniej woda przyciąga ptaki. Jest ona im niezbędna nie tylko jako napój, ale także do pielęgnowania puszystości piór.  Oczka wodne z kapiącą wodą są szczególnie atrakcyjne w porze wędrówek, kiedy ptaki przelatują duże odległości.

Dziś jest to miejsce dające możliwość spacerów, odpoczynku, medytacji, obserwacji ptaków.

Edukacja proekologiczna

w „Ptasim ogrodzie”

Teren przykościelny przylegający do pobliskiej szkoły podstawowej jest doskonałym miejscem
 do założenia ogrodu który spełni nie tylko rolę azylu dla licznych gatunków ptactwa miejscowego i wędrownego, ale także może pełnić rolę zielonej szkoły -  praktycznych warsztatów terenowych uzupełniających zajęcia szkolne  związane z  ekologią i ochroną środowiska wprowadzane dla najmłodszych klas.

W naszym ogrodzie możemy uczyć młodzież  prowadzenia obserwacji ptaków, dokarmiania w okresie ciężkich zim, budowania domków ptasich i karmników. Będziemy zachęcać do rozwijania zainteresowań przyrodniczych w tym fotografią przyrodniczą, dzięki której młody człowiek nie tylko pozna gatunki ptactwa, ich zwyczaje, ale także stanie się bardziej wrażliwy na piękno naszej rodzimej przyrody, a tym samym czynnie włączy się w działania na rzecz jej ochrony.

 

Obserwacja ptaków

Nasi skrzydlaci przyjaciele są bardzo płochliwi. Z pewnością wielokrotnie usiłowaliśmy podejść bliżej nieznanego lub pięknego ptaka aby przyjrzeć mu się z bliska i zazwyczaj spłoszony ptak odlatywał. Są jednak sposoby żeby te płochliwe stworzenia obserwować z bliska..
 

Dokarmianie ptaków

Gdy za oknem zima, na glebie leży gruba pokrywa śnieżna, trzyma tęgi mróz to wielu z nas poruszonych ciężkim losem ptaków, które w tak trudnych warunkach muszą szukać pożywienia zaczyna dokarmiać je na własną rękę, czy to w ogrodzie, czy na balkonie czy też w parku. Jednak nie każdy z nas jest chyba w pełni świadomy faktu, iż takie dokarmianie niewłaściwie prowadzone może stanowić wręcz zagrożenie dla życia tych małych i jakże wrażliwych organizmów. Dlatego za nim zabierzemy się za tak godne uznania i najwyższej pochwały uczynki powinniśmy zapoznać się z podstawowymi zasadami dokarmiania ptaków, które ochronią je przed komplikacjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.
.

Budki lęgowe

Ptaki mają coraz większe trudności  ze znalezieniem w środowisku przekształconym przez człowieka odpowiedniego miejsca na gniazdo. Dlatego człowiek powinien być zobowiązany, by w miejscach szczególnie trudnych,  pozbawionej większej ilości drzew i krzewów  zakładał budki lęgowe dostosowane do gatunku ptaków przebywających stale lub okresowo w danej okolicy.
 

Fotografowanie ptaków
 

Nie tylko obserwacja ptaków daje nam wiele przyjemności. Możemy również te ulotne chwile zatrzymać w kadrze aparatu fotograficznego i cieszyć się różnorodnością naszej polskiej przyrody, pokazując znajomym i uczestnicząc w licznych konkursach fotograficzno -przyrodniczych.

 

Targówek Przemysłowy jest miejscem gdzie pozostawione samym sobie tereny zalesione i zadrzewione stały się azylem wielu gatunków ptaków i zwierząt.
Zakładając ptasi ogród stwarzamy dodatkowe warunki do gniazdowania się ptactwa.  

 

Partnerzy programu "Ptasiego ogrodu"

Fundacja „Nasza Ziemia”

Stowarzyszenie „Dzieci Targówka”

.

Rzezba Chrystusa PNG

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

03-788 Warszawa

Ul. Księcia Ziemowita 39

NIP: 524-22-10-933

REGON: 013101248

Nr konta Bank SANTANDER: 56 1090 1043 0000 0001 0124 6212

e-mail: kancelaria@parafiazmartwychwstaniapanskiego.pl

@ Copyright Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 2012. All rights reserved. Administrator strony: stronapzp@gmail.com