panorama kościoła i kapliczki nocą
panorama kościoła zimą
panorama kościoła i dzwonnicy zimą
widok ołtarza głównego
widok na chór

Baner

Chrzest święty

„Wszystkie sakramenty są źródłem życia dla Kościoła, a w jego rękach narzędziami nawrócenia do Boga i pojednania między ludźmi” .

Jan Paweł II, adhortacja apostolska  "Reconciliatio et paenitentia",
Watykan, 2 grudnia 1984 r

 

Sakrament chrztu świętego

Sakrament Chrztu świętego w Naszej świątyni pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego odbywa się w każdą niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz.12.15, lub w terminie uzgodnionym z ks. Proboszczem.

Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty.
2. Skrócony Odpis aktu urodzenia dziecka z USC.
3. Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania.

 
Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

1. aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują,

2. aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku i jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie. (KPK, kan 868)

 

Chrystus polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Sam przyjął chrzest od Jana w Jordanie, a gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany.

Sakrament chrztu jest początkiem chrześcijańskiej egzystencji i włączeniem do wspólnoty Kościoła. Jest celebrowany jako obmycie wodą, któremu towarzyszy wyznanie wiary w Boga, działającego w historii zbawienia:

- jako Ojciec, który nas stworzył i podjął inicjatywę, aby nas zbawić;

- jako Syn, który nas odkupił, głosząc Ewangelię i ofiarując się dla nas na krzyżu;

- jako Duch Święty, który nas uświęca i prowadzi nasze życie chrześcijańskie do jego chwalebnej pełni.

W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” do życia według Ducha Świętego.

Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca.

„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga…Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.

Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;

łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;

zanurzeniem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;

namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszczało);

oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem;

szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd;

obmyciem – ponieważ oczyszcza;

pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga” (Św. Grzegorz z Nazjanzu).

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECKA

1. Chrzest dziecka powinien odbyć się w parafii zamieszkania rodziców.

2. Chrzest może zgłosić jedno z rodziców.

3. W kancelarii należy przedłożyć:

 • akt urodzenia dziecka (z USC),
 • dane rodziców chrzestnych (data urodzenia, adres),
 • jeżeli rodzice chrzestni są z innej parafii zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

4.  W naszej świątyni chrzty odbywają się w każdą niedzielę oprócz Wielkiego Postu i wakacji podczas Mszy św. o godzinie 12.15. W wakacje przed Mszą o godzinie 11.00. Ewentualny inny termin chrztu należy uzgodnić w kancelarii. 

5.  Osoby, które chcą zostać rodzicami chrzestnymi muszą spełniać warunki:

 • ukończony 16 rok życia,
 • przyjęty sakrament bierzmowania,
 • przystąpienie do spowiedzi i komunii św.,
 • uczestnictwo w życiu Kościoła. 

6.  Nie może być rodzicem chrzestnym/chrzestną:

 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
 • kto żyje w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
 • obojętny religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

7. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przygotowującej liturgię chrztu, przystąpić do  sakramentu pokuty.

8. Na liturgię chrztu św. prosimy przyjść 15 minut przed wyznaczoną godziną do zakrystii (rodzice i chrzestni), w celu podpisu w księgach chrztu.

9. Gdyby chrzest święty miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, prosimy o tym poinformować. 

 

.

Rzezba Chrystusa PNG

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

03-788 Warszawa

Ul. Księcia Ziemowita 39

NIP: 524-22-10-933

REGON: 013101248

Nr konta Bank SANTANDER: 56 1090 1043 0000 0001 0124 6212

e-mail: kancelaria@parafiazmartwychwstaniapanskiego.pl

@ Copyright Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 2012. All rights reserved. Administrator strony: stronapzp@gmail.com