panorama kościoła i kapliczki nocą
panorama kościoła zimą
panorama kościoła i dzwonnicy zimą
widok ołtarza głównego
widok na chór

Baner

Kapliczki na terenie parafii

Zanim wybudowano kościół wznoszono kapliczki

 

Kapliczki i krzyże przydrożne stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich okalających Warszawę i samej Warszawy. Także na obszarze obecnej parafii w latach 1862 – 1960 na terenach Elsnerowa, Dotrzyma, Antoninowa, Koziej Górki  mieszkańcy wznosili kapliczki  przy drogach lub rozdrożach w celach wotywnych, dziękczynnych lub obrzędowych. Kilka najstarszych kapliczek dzięki opiece mieszkańców przetrwało do dnia dzisiejszego.


Kapliczki stanowiły bardzo ważny element religijny dla mieszkańców obszarów oddalonych wiele kilometrów od najbliższego kościoła. Przy kapliczkach gromadzili się mieszkańcy na majówkach i śpiewano pieśni na cześć Matki Bożej. Pod kapliczkami modlili się ci, którzy z racji wieku, lub słabego zdrowia nie mogli dotrzeć do kościoła. Chłopi lub kolejarze idąc rano w pole lub do pracy na kolei mijając kapliczkę śpiewali jedną z najpopularniejszych pieśni religijnych, „ Kiedy ranne wstają zorze”.

 

Kiedy ranne wstają zorze,

Tobie ziemia, Tobie morze,

Tobie śpiewa żywioł wszelki,

Bądź pochwalon, Boże wielki!

 

A człowiek, który bez miary,

Obsypany Twymi dary,

Coś go stworzył i ocalił,

A czemuż by Cię nie chwalił?

 

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,

Wnet do mego Pana wołam,

Do mego Boga na niebie,

I szukam Go koło siebie.

 

Wielu snem śmierci upadli,

Co się wczoraj spać pokładli,

My się jeszcze obudzili,

 

Byśmy Cię, Boże chwalili,

 

Franciszk Karpiński 1792 r.

Kapliczki


Na terenie Targówka Przemysłowego istnieje wiele zabytkowych kapliczek i krzyży wzniesionych przez mieszkańców Targówka Przemysłowego z okazji rocznic i ważnych dla mieszkańców wydarzeń lub jako vota wdzięczności lub w oddaniu mieszkańców opiece Matce Boskiej.
Obok prezentujemy mapkę z rozmieszczeniem krzyży i kapliczek wraz z odnośnikami. kliknij aby powiększyć.


Poniżej zamieszczamy zdjęcia obiektów kultu zaznaczone na mapie według numeracji.

Klikając na zdjęcia można powiększyć obraz.

1. Kapliczka róg ulic Księcia Ziemowita i Mieszka I wzniesiona w grudniu 2011r.  jako votum dziękczynne  za czuwanie Opatrzności Bożej nad odbudową i remontem świątyni p.w. Zmartwychwstania Pańskiego.

 W kapliczce są umieszczone wizerunki Jezusa Miłosiernego i bł. siostry Faustyny.

 

 

 

3. Kapliczka u zbiegu ulic Naczelnikowskiej z Księcia Ziemowita

3. Kapliczka u zbiegu ulic Naczelnikowskiej z Księcia Ziemowita wzniesiona przez mieszkańców Targówka w 1903 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kapliczka u zbiegu ulic Zabranieckiej i Księżnej Anny

 

4. Kapliczka u zbiegu ulic Zabranieckiej i Księżnej Anny wzniesiona w 1905 roku na pamiątkę przypadającego na rok 1904 pięćdziesięciolecia  wydania  w dniu 8 grudnia 1854 przez Piusa IX p bulli papieskiej „Ineffabilis Deus” z dogmatem o Niepokalanym Poczęciu Bożej Matki.

Fragment bulli:
„Dlatego po przedstawieniu Bogu przez Jego Syna naszych nigdy nieustających pokornych i popartych postem prywatnych oraz publicznych próśb Kościoła, aby mocą Ducha Świętego raczył pokierować i wesprzeć nasz umysł, wybłagawszy wsparcie całego niebieskiego dworu oraz zawezwawszy z westchnieniem Ducha Pocieszyciela i za Jego natchnieniem na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bogurodzicy Dziewicy, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia religii chrześcijańskiej, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swojego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga oraz ze względu na przewidywane zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Dlatego też ci, którzy ośmieliliby się w sercu pomyśleć inaczej, niż zostało to przez nas określone, od czego niech Bóg zachowa, niech się dowiedzą i wiedzą na przyszłość, że własnym wyrokiem się potępili i doznali upadku w wierze oraz odpadli od Kościoła katolickiego, a ponadto na mocy samego faktu popadają w kary ustanowione przez prawo, jeśli to, co czują w sercu, odważą się w słowie lub piśmie lub w inny dostrzegalny sposób wyjawić.”

 

5. Kapliczka u zbiegu ulic Lnianej i Jesiotrowej

 

5. Kapliczka u zbiegu ulic Lnianej i Jesiotrowej wzniesiona w 1862 roku (październiku?). Rok 1862 w Królestwie Polskim (w 1832 Królestwo Polskie włączone bezpośrednio do cesarstwa rosyjskiego) był rokiem olbrzymich napięć społecznych. Z jednej strony ukazem cara Aleksandra zostało zapowiedziane na obszarze K.P. zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie, z drugiej dokonywano wśród chłopów poboru do wojska tzw. branka która została ogłoszona w październiku 1862 roku przez przez margrabiego A. Wielopolskiego,  na okres prawie 22 lat służby. Branka miała także na celu rozbicie ugrupowań przygotowujących się do powstania. Także Komitet Centralny Narodowy (skupiał działaczy radykalno - demokratycznych) w licznych manifestach uroczyście ogłaszał po zwycięstwie postania przyszłe zniesienie różnic stanowych oraz natychmiastowe uwłaszczenie chłopów.
Napis umieszczony na tabliczce wotywnej umieszczonej na froncie kapliczki głosi: „Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami” (oryginalna pisownia). Jest więc bardzo prawdopodobne, że kapliczka ta została wzniesiona jako
votum błagalne proszące o obronę mieszkańców przed branką, o zachowanie mieszkańców w zdrowiu i pokoju w tych niespokojnych czasach.  

 

Krzyże

        2. Krzyż Misyjny postawiony  na terenie kościelnym

 

 

6. Krzyż u zbiegu ulic Swojskiej i Jesiotrowej postawiony w 1909 roku. Napis na tabliczce głosi: „Błogosławieństwo o Panie Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i nad całym światem Małżonkowie Jan i Scholastyka Socha 1909 r.”.
Według ustnych przekazów krzyż z postumentem został ufundowany i wzniesiony jako votum dziękczynne przez małżonków Jana i Scholastykę  Socha którzy w tym miejscu na swoim  polu wykopali skarb. Miejsce te wg legendy miała we śnie wskazać im Matka Boska. Po odnalezieniu skarbu małżeństwo sprzedało ziemię i wyprowadziło się z terenu Targówka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Krzyż u zbiegu ulic Księcia Ziemowita  i Kraśnickiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Figurka Matki Boskiej

8. Figurka Matki Boskiej z fragmentami kapliczki na skrzyżowaniu ulic Swojskiej i Klukowskiej.  W tym miejscu do niedawna stała  jedna z najstarszych kapliczek na terenie obecnego Targówka Przemysłowego wyraźnie zaznaczona na mapach rosyjskich z  1891 roku. Obecnie mieszkańcy postawili w tym miejscu mocno zniszczoną figurkę M.B.  i składają kwiaty.

 

 

 

 

 

 

.

Rzezba Chrystusa PNG

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

03-788 Warszawa

Ul. Księcia Ziemowita 39

NIP: 524-22-10-933

REGON: 013101248

Nr konta Bank SANTANDER: 56 1090 1043 0000 0001 0124 6212

e-mail: kancelaria@parafiazmartwychwstaniapanskiego.pl

@ Copyright Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 2012. All rights reserved. Administrator strony: stronapzp@gmail.com