panorama kościoła i kapliczki nocą
panorama kościoła zimą
panorama kościoła i dzwonnicy zimą
widok ołtarza głównego
widok na chór

Baner

Koło Żywego Różańca

1.     Co to jest Żywy Różaniec?

2.     W jakich intencjach modlą się osoby należące do Żywego Różańca?

3.     Dlaczego lepiej przyłączyć się do wspólnoty Żywego Różańca niż odmawiać różaniec samemu?

4.     Jakie są obowiązki osób należących do Żywego Różańca?

5.     Co to są papieskie intencje ogólne i misyjne?

6.     Co to są dobra Zakonu Kaznodziejskiego?

7.     Jakie są obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec?

8.     Intencje modlitewne Kół Żywego Różańca działających w naszej parafii

1.    Co to jest Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec to wspólnota założona przez sługę Bożą Paulinę Jaricot  w Lyonie w 1826 r., zatwierdzona przez papieża Grzegorza XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

Każde koło Żywego Różańca składa się z 20 osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca (Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…).

Odmawia się jedną tajemnicę różańca przez cały miesiąc, a na comiesięcznym spotkaniu następuje zmiana tajemnicy.

2.     W jakich intencjach modlą się osoby należące do Żywego Różańca?

W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca. Może modlić się także w specjalnej intencji danego koła.

Szczegółowa intencja rodzinnych kół różańcowych działających w naszej parafii brzmi:

Za dzieci rodziców z kołek rodzinnych o Boże błogosławieństwo dla nich i opiekę Najświętszej Maryi Panny; za dzieci poczęte o dar życia dla nich i Boże błogosławieństwo dla ich rodziców; za małżeństwa, które proszą Pana o dar rodzicielstwa; za rodziny zagrożone rozpadem, te, które trapią konflikty, złe relacje, a także te, które borykają się z różnymi trudnościami dnia codziennego; o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych rodzin oraz o założenie świętej rodziny dla osób samotnych. 

3.     Dlaczego lepiej przyłączyć się do wspólnoty Żywego Różańca niż odmawiać różaniec samemu?

Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, zarówno za życia, jak i po śmierci.

Jak zapewniała Paulina Jaricot dzięki wspólnotowej modlitwie różańcowej odmawiając tylko jedną dziesiątkę różańca, zyskuje się zasługi jak za odmówienie wszystkich jego części.

Ponadto na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), każdy z członków Żywego Różańca może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

 • - przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca
 • - uroczystości Narodzenia Pańskiego
 • - uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
 • - uroczystości Zwiastowania Pańskiego
 • - uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • - wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
 • - uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 • - święta Ofiarowania Pańskiego
 • - uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego

Warto pamiętać, że wszystkie osoby żyjące modlitwą różańcową są adresatami obietnic Matki Bożej dla odmawiających różaniec. Podczas swoich objawień Maryja wielokrotnie prosiła o tę właśnie modlitwę, zaznaczając, że można dzięki niej wyprosić wiele łask i że jest ona największą siłą świata.

4.     Jakie są obowiązki osób należących do Żywego Różańca?

Wg Statutu Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” zadania i obowiązki członków Żywego Różańca to:

 • - codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego (opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego)
 • - udział w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic
 • - uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła
 • - rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej
 • - odważne stawanie w obronie wiary
 • - udział w pogrzebie osoby należącej do koła żywego różańca

5.     Co to są papieskie intencje ogólne i misyjne?

Ojciec Święty prosi wszystkie osoby ochrzczone, w tym zwłaszcza osoby życia konsekrowanego i członków wspólnot modlitewnych o modlitwę w intencjach, które wyznacza na kolejny rok.

6.     Co to są dobra Zakonu Kaznodziejskiego?

Są to wszystkie łaski wypraszane przez członków zakonu św. Dominika.

7.     Jakie są obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec?

Streszczenie obietnic złożonych przez Najświętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, który pierwszy otrzymał od Niej różaniec, oraz bł. Alanowi de la Roche, dominikańskiemu zakonnikowi, który niezwykle przyczynił się do rozpowszechnienia nabożeństwa różańcowego w wieku XV:

 1. 1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.
 2. 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
 4. 4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.
 5. 5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.
 6. 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. 7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
 8. 8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
 9. 9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
 10. 10. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 11. 11. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wystawienników cały dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
 12. 12.  Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.
 13. 13. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.

8.     Intencje modlitewne Kół Żywego Różańca działających w naszej parafii

Intencja rodzinna (wspólna dla wszystkich róż): 

Za dzieci rodziców z kółek rodzinnych o Boże Błogosławieństwo dla nich i opiekę Najświętszej Maryi Panny, za dzieci poczęte o dar życia dla nich i Boże Błogosławieństwo dla ich rodziców, za małżeństwa z kółek, które proszę Pana o dar macierzyństwa i za rodziny zagrożone rozpadem, te które trapią konflikty, złe relacje, a także borykające się z rożnymi trudnościami dnia codziennego, o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski naszym rodzinom i o założenie świętej rodziny dla osób samotnych.

Intencja papieska (wspólna dla wszystkich róż) na miesiąc:

luty 2023

Za parafie - Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Intencja zgłoszone przez członków róż różańcowych:

(każda osoba modli się tylko w intencjach zgłoszonych w ramach jej róży różańcowej)

Róża 1:

Róża 2:

Róża 3 - pod wezwaniem świętego Jana Pawła II:

Róża 4 - pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej:

   •  - O zdrowie, wewnętrzny spokój i owocne rozwijanie pasji dla Olgierda i Witolda oraz o cierpliwość dla rodziców i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla całej rodziny.
   •  - O zdrowie dla Łukasza.
   •  - O Boże Błogosławieństwo w rodzinie.
   •  - O nawrócenie Łukasza i Marka.
   •  - O rozwiązanie trudnej sprawy Jadwigi.
   •  - O dobre rozwiązanie sprawy.
   •  - Za duszę ś.p. Sylwestra i pocieszenie dla Anity i Martyny.
   •  - O dobry przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie.
   •  - O pomyślne ułożenie sytuacji zawodowej.
   •  - O założenie rodziny świętej dla Marty i Magdy oraz zdrowie i potrzebne laski dla mamy Hani.
   •  - O dobry rozwój i łaskę wiary dla Antosia oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla całej rodziny.
   •  - O łaskę zdrowia dla Tomka oraz niezbędne łaski w nowym dziale.
   •  - O szybkie zatrzymanie działań wojennych na Ukrainie.
   •  - O łaskę pojednania dla Eweliny i Piotrka i o przywrócenie harmonii w ich małżeństwie.
   •  - O łaskę zdrowia dla mamy i dobre prowadzenie leczenia przez lekarzy.
   •  - O łaskę poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka dla Joanny i Marcina.
   •  - O nawrócenie dla Waldemara i Pawła.
   •  - O uzdrowienie relacji rodzinnych, wzajemnie zrozumienie pełne Bożej miłości i przebaczenie sobie i innym.
   •  - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżeństw: Joanny i Artura oraz Kamili i Łukasza.
   •  - O szczęśliwe donoszenie ciąży i dobry poród dla Beaty.
   •  - O łaskę poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka dla małżonków.
   •  - Intencja dziękczynna za powrót po chorobie do posługi duszpasterskiej księdza Adama.
   •  - O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla wszystkich księży z naszych parafii.
   •  - O nowe powołania kapłańskie i zakonne.
   •  - O łaskę nawrócenia i łaskę modlitwy dla członków róży.
   •  - O pojednanie i powrót do wspólnego życia małżeńskiego dla Agnieszki i Mikołaja, Iwony i Piotrka, Doroty i Jakuba.
   •  - O nawrócenie i potrzebne łaski dla Maćka, Michaliny, Marcina, Piotrka.
   •  - O dobry rozwój i łaskę wiary dla Stasia, Łucji i Rity oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla całej rodziny.
   •  - O Boże Błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Moniki i Sylwka.
   •  - O łaskę poczęcia dziecka dla małżonków Ani i Krzysztofa, Oli i Damiana, Gosi i Michała.
   •  - O zdrowie dla Jacka i uwolnienie z nałogu palenia papierosów.
   •  - O łaskę zdrowia dla Ambrozji i opiekę Maryi dla całej rodziny, o Boże prowadzenie dla jej rodziców.
   •  - Za Bogusławę, Halinę, Marka o nawrócenie dla nich, Boże miłosierdzie, Boże błogosławieństwo dla oraz o łaskę zdrowia dla nich.
   •  - O dobre wyniki badań dla Rity.

.

Rzezba Chrystusa PNG

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

03-788 Warszawa

Ul. Księcia Ziemowita 39

NIP: 524-22-10-933

REGON: 013101248

Nr konta Bank SANTANDER: 56 1090 1043 0000 0001 0124 6212

e-mail: kancelaria@parafiazmartwychwstaniapanskiego.pl

@ Copyright Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 2012. All rights reserved. Administrator strony: stronapzp@gmail.com