panorama kościoła i kapliczki nocą
panorama kościoła zimą
panorama kościoła i dzwonnicy zimą
widok ołtarza głównego
widok na chór

Baner

Koło Żywego Różańca

1.     Co to jest Żywy Różaniec?

2.     W jakich intencjach modlą się osoby należące do Żywego Różańca?

3.     Dlaczego lepiej przyłączyć się do wspólnoty Żywego Różańca niż odmawiać różaniec samemu?

4.     Jakie są obowiązki osób należących do Żywego Różańca?

5.     Co to są papieskie intencje ogólne i misyjne?

6.     Co to są dobra Zakonu Kaznodziejskiego?

7.     Jakie są obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec?

8.     Intencje modlitewne Kół Żywego Różańca działających w naszej parafii

1.    Co to jest Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec to wspólnota założona przez sługę Bożą Paulinę Jaricot  w Lyonie w 1826 r., zatwierdzona przez papieża Grzegorza XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

Każde koło Żywego Różańca składa się z 20 osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca (Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…).

Odmawia się jedną tajemnicę różańca przez cały miesiąc, a na comiesięcznym spotkaniu następuje zmiana tajemnicy.

2.     W jakich intencjach modlą się osoby należące do Żywego Różańca?

W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca. Może modlić się także w specjalnej intencji danego koła.

Szczegółowa intencja rodzinnych kół różańcowych działających w naszej parafii brzmi:

Za dzieci rodziców z kołek rodzinnych o Boże błogosławieństwo dla nich i opiekę Najświętszej Maryi Panny; za dzieci poczęte o dar życia dla nich i Boże błogosławieństwo dla ich rodziców; za małżeństwa, które proszą Pana o dar rodzicielstwa; za rodziny zagrożone rozpadem, te, które trapią konflikty, złe relacje, a także te, które borykają się z różnymi trudnościami dnia codziennego; o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych rodzin oraz o założenie świętej rodziny dla osób samotnych. 

3.     Dlaczego lepiej przyłączyć się do wspólnoty Żywego Różańca niż odmawiać różaniec samemu?

Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, zarówno za życia, jak i po śmierci.

Jak zapewniała Paulina Jaricot dzięki wspólnotowej modlitwie różańcowej odmawiając tylko jedną dziesiątkę różańca, zyskuje się zasługi jak za odmówienie wszystkich jego części.

Ponadto na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), każdy z członków Żywego Różańca może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

 • - przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca
 • - uroczystości Narodzenia Pańskiego
 • - uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
 • - uroczystości Zwiastowania Pańskiego
 • - uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • - wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
 • - uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 • - święta Ofiarowania Pańskiego
 • - uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego

Warto pamiętać, że wszystkie osoby żyjące modlitwą różańcową są adresatami obietnic Matki Bożej dla odmawiających różaniec. Podczas swoich objawień Maryja wielokrotnie prosiła o tę właśnie modlitwę, zaznaczając, że można dzięki niej wyprosić wiele łask i że jest ona największą siłą świata.

4.     Jakie są obowiązki osób należących do Żywego Różańca?

Wg Statutu Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” zadania i obowiązki członków Żywego Różańca to:

 • - codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego (opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego)
 • - udział w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic
 • - uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła
 • - rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej
 • - odważne stawanie w obronie wiary
 • - udział w pogrzebie osoby należącej do koła żywego różańca

5.     Co to są papieskie intencje ogólne i misyjne?

Ojciec Święty prosi wszystkie osoby ochrzczone, w tym zwłaszcza osoby życia konsekrowanego i członków wspólnot modlitewnych o modlitwę w intencjach, które wyznacza na kolejny rok.

6.     Co to są dobra Zakonu Kaznodziejskiego?

Są to wszystkie łaski wypraszane przez członków zakonu św. Dominika.

7.     Jakie są obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec?

Streszczenie obietnic złożonych przez Najświętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, który pierwszy otrzymał od Niej różaniec, oraz bł. Alanowi de la Roche, dominikańskiemu zakonnikowi, który niezwykle przyczynił się do rozpowszechnienia nabożeństwa różańcowego w wieku XV:

 1. 1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.
 2. 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
 4. 4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.
 5. 5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.
 6. 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. 7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
 8. 8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
 9. 9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
 10. 10. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 11. 11. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wystawienników cały dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
 12. 12.  Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.
 13. 13. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.

8.     Intencje modlitewne Kół Żywego Różańca działających w naszej parafii

Intencja rodzinna (wspólna dla wszystkich róż): 

Za dzieci rodziców z kółek rodzinnych o Boże Błogosławieństwo dla nich i opiekę Najświętszej Maryi Panny, za dzieci poczęte o dar życia dla nich i Boże Błogosławieństwo dla ich rodziców, za małżeństwa z kółek, które proszę Pana o dar macierzyństwa i za rodziny zagrożone rozpadem, te które trapią konflikty, złe relacje, a także borykające się z rożnymi trudnościami dnia codziennego, o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski naszym rodzinom i o założenie świętej rodziny dla osób samotnych.

Intencja papieska (wspólna dla wszystkich róż) na miesiąc:

luty 2024

O docenienie daru różnorodności w Kościele - Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Intencja zgłoszone przez członków róż różańcowych:

(każda osoba modli się tylko w intencjach zgłoszonych w ramach jej róży różańcowej)

Róża 1:

Róża 2:

Róża 3 - pod wezwaniem świętego Jana Pawła II:

Róża 4 - pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej:

      • -O łaskę poczęcia dziecka dla małżonków.
      • -O łaskę nawrócenia dla Waldemara, Łukasza, Marcina, Pawła.
      • -O powołania do kapłaństwa.
      • -O łaskę sakramentów dla dzieci.
      • -O zdrowie i siły dla Marcina, Radka i jego Mamy oraz Ewy.
      • -O Boże prowadzenie dla Ireny, Anieli, Heleny, Magdy i Pawła.
      • -O boże prowadzenie i światło Ducha Świętego w ważnej sprawie.
      • -O zdrowie dla rodziców i światło Ducha Świętego dla lekarzy ich prowadzących.
      • -O zdrowie, wewnętrzny spokój i owocne rozwijanie pasji dla Olgierda i Witolda oraz o cierpliwość dla rodziców i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla całej rodziny.
      • -O założenie rodziny świętej dla Marty i Magdy oraz zdrowie i potrzebne laski dla mamy Hani.
      • -O dobry rozwój i łaskę wiary dla Antosia oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla całej rodziny.
      • -O łaskę zdrowia dla Tomka oraz niezbędne łaski w codziennej pracy.
      • -O szybkie zatrzymanie działań wojennych na Ukrainie, w Izraelu i w Palestynie.
      • -O łaskę pojednania dla Eweliny i Piotrka i o przywrócenie harmonii w ich małżeństwie.
      • -O łaskę zdrowia dla mamy i dobre prowadzenie leczenia przez lekarzy.
      • -O dar życia i zdrowia dla dziecka poczętego, prawidłowy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Olgi.
      • -O łaskę zdrowia, łaskę żywej wiary oraz prawidłowy rozwój dla Stasia, Łucji i Rity.
      • -O nawrócenie, Boże miłosierdzie i łaskę zdrowia dla Marka, Bogusławy, Haliny.
      • -O nawrócenie i potrzebne łaski dla Marcina, Piotrka, Maćka i Michaliny.
      • -Za Jacka, Joannę i Kamilę o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.
      • -O pojednanie w rodzinie.
      • -O zdrowie i siły oraz łaskę nadziei, miłości i wiary dla kapłanów.
      • -Intencja dziękczynna za szczęśliwe narodzenie dziecka Marty i Karola, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
      • -O łaskę poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka dla Ani i Krzysztofa, Oli i Damiana, Gosi i Michała, Renaty i Macieja.
      • -O łaskę wiary i żywej relacji z Jezusem dla wszystkich członków róży i ich rodzin.
      • -O podjęcie dobrej pracy przez Tomka.
      • -O uwolnienie od złego dla Kamila.
      • -O potrzebne łaski dla Leokadii i Adama.
      • -O dobry przebieg ciąży, szczęśliwe donoszenie i rozwiązanie. O zdrowie i potrzebne siły dla mamy oraz o potrzebne łaski dla dziecka poczętego, by narodziło się zdrowe i szczęśliwe.
      • -O Boże prowadzenie dla członków róży.
      • -O łaskę cierpliwości i miłości.
      • -O wieczny odpoczynek dla ojca rodziny, który zmarł nagle zostawiając żonę i trójkę małych dzieci. O siły i Bożą opiekę dla tej rodziny.

.

Rzezba Chrystusa PNG

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

03-788 Warszawa

Ul. Księcia Ziemowita 39

NIP: 524-22-10-933

REGON: 013101248

Nr konta Bank SANTANDER: 56 1090 1043 0000 0001 0124 6212

e-mail: kancelaria@parafiazmartwychwstaniapanskiego.pl

@ Copyright Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 2012. All rights reserved. Administrator strony: stronapzp@gmail.com